Boyfriend

shidinjii - my man
nidinjii - your man
vidinjii - her/his man

Nidinjii gwànlįį? - Do you have a boyfriend?
Shidinjii gwànlįį kwaa - I don't have a boyfriend.